تعرفه طراحی و چاپ تراکت

جهت استعلام تعرفه ها با شماره 02188558130 تماس حاصل بفرمائید.

" تعرفه طراحی و چاپ تراکت "

 

نوع تراکت
یکرو (تومان)   دو رو (تومان) زمان تحویل
تراکت . 4 رنگ . تحریر 80 گرم . تیراژ 5000 عدد + طراحی
تراکت سایز 10x14) A6)       5 روزه
تراکت سایز 21x14) A5)       5 روزه
تراکت سایز 21x14.8) A5)       5 روزه
تراکت سایز 20x29) A4)       5 روزه
تراکت سایز 21x29.7) A4)       5 روزه
تراکت . 4 رنگ . تحریر 80 گرم . تیراژ 2000 عدد
تراکت سایز 10x14) A6)       5 روزه
تراکت سایز 21x14) A5)       5 روزه
تراکت سایز 21x14.8) A5)       5 روزه
تراکت سایز 20x29) A4)       5 روزه
تراکت سایز 21x29.7) A4)       5 روزه
A3       5 روزه
تراکت . 4 رنگ . تحریر 80 گرم . تیراژ 1000 عدد
تراکت سایز 10x14) A6)       5 روزه
تراکت سایز 21x14.8) A5)       5 روزه
تراکت سایز 21x29.7) A4)       5 روزه
A3       5 روزه
تراکت . 4 رنگ . گلاسه 135 گرم . تیراژ 1000 عدد
تراکت سایز 10x14) A6)       5 روزه
تراکت سایز 21x14) A5)       5 روزه
تراکت سایز 21x14.8) A5)       5 روزه
تراکت سایز 20x29) A4)       5 روزه
تراکت سایز 21x29.7) A4)       5 روزه
A3       5 روزه
تراکت . 4 رنگ . گلاسه 135 گرم . تیراژ 2000عدد
تراکت سایز 10x14) A6)       5 روزه
تراکت سایز 21x14) A5)       5 روزه
تراکت سایز 21x14.8) A5)       5 روزه
تراکت سایز 20x29) A4)       5 روزه
تراکت سایز 21x29.7) A4)       5 روزه
A3       5 روزه
تراکت . 4 رنگ . گلاسه 135 گرم . تیراژ 5000 عدد
تراکت سایز 10x14) A6)       5 روزه
تراکت سایز 21x14) A5)       5 روزه
تراکت سایز 21x14.8) A5)       5 روزه
تراکت سایز 20x29) A4)       5 روزه
تراکت سایز 21x29.7) A4)       5 روزه
تراکت . 4 رنگ . گلاسه 120 گرم . تیراژ 5000 عدد
21x29.7 A4       5 روزه
تراکت . چاپ ریسو . تک رنگ مشکی . تحریر 80 گرم
A6       3 روزه
A5       3 روزه
A4       3 روزه