سیستم سامانه مشتریان و امتیازات

سیستم سامانه مشتریان یک سیستم جامع جهت ثبت نام کاربران و تشکیل یک بانک اطلاعاتی کامل از مشتریان هر سازمان که امکاناتی اععم از ثبت کارت های قرعه کشی ، امتیاز دهی بابت ثبت کارت ها و امکان ثبت هر کارت به واسطه ارسال پیامک در پروفایل کاربری هر کاربر و نهایتاً قرعه کشی و یا سیاست ارائه جوایز بر اساس میزان امتیاز هر کاربر می باشد و امکان ارسال پیام کوتاه به یک کاربر انتخابی شما و یا تمام کاربران امکان پذیر می باشد که در ذیل بخش های مختلف این سیستم را به اختصار توضیح می دهیم.

سیستم عضویت:

عضویت کاربران و دریافت اطلاعات جهت تکمیل پروفایل کاربری (این فیلد ها امکان تغییر دارند)

جشنواره : امکان تعریف یک بازه زمانی بر اساس تاریخ شروع و پایان جهت ثبت کارت ها و شرکت در قرعه کشی چرا که ممکن است شما بخواهید زمان مشخص و جوایز مشخصی را برای هر جشنواره خود انتخاب کنید.

سیستم تولید کد قرعه کشی :

سیستم به طور خود کار کد هایی به تعداد انخابی شما به صورت غیر ترتیبی ایجاد می کند که این موضوع امنیت و صحت کد های ثبت شده را تضمین می نماید.

امکان مشخص شدن میزان فروش هر نماینده فروش :

شما می توانید بازه ای از سریال های تولید شده را به هر یک از نمایندگان خود اختصاص دهید و بعد از ثبت کارت ها توسط کاربران شما می توانید تعداد مشتریان ثبت کننده کارت هر نماینده فروش را بررسی نمائید و حتی سیاست هایی جهت تشویق نماینده پر فروش تر اعمال نمائید.

سیستم پیامک :

سیستم پیامک کاربرد هایی نظیر ارسال پیامک تکی و یا گروهی به کاربران سیستم دارد و همچنین کاربران می توانند از طریق ارسال پیام کوتاه و بدون ورود به ناحیه کاربری کارت های خود را در سیستم ثبت نمایند.

سیستم قرعه کشی :

امکان قرعه کشی بین کاربرانی که کارت های قرعه کشی را ثبت نموده و امتیازاتی را کسب نموده اند که پس از مشخص شدن برندگان امکان ارسال پیامک جهت اطلاع رسانی به آنان در سیستم وجود دارد.

سیستم امتیاز دهی :

این سیستم امکان امتیاز دهی به کاربران بر اساس کارت های ثبت شده ، ثبت نام در سیستم ، معرفی کاربر جدید و ... را محیا می کند و در قسمت پروفایل کاربری هر کاربر می تواند بر روی یک نمودار میله میزان امتیاز خود را ببیند و حتی می توانیم برای هر سطح امتیاز جایزه ای در نظر بگیریم و بر روی نمودار نمایش دهیم.

امکان گسترش این سیستم :

ممکن است شما به امکان خاص یا امکانات بیشتری نیاز داشته باشید که در صورت نیاز شما ما این سیستم را برای شما گسترش نیز خواهیم داد.